Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
rok Anny Wazówny - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Środa, 13-09-2017

22 września 2017 roku w Pałacu Anny Wazówny VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Prawno-Karne Aspekty Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Rachunkowości prof. dr hab. Mariana Walczaka oraz Zakład Rachunkowości Finansowej dra Andrzeja Jackiewicza. Celem konferencji jest próba określenia nowych wyzwań w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i nowych zadań stojących przed głównymi księgowymi, dyrektorami i innymi osobami odpowiedzialnymi za finanse. Wskazanie roli i znaczenia orzecznictwa sadowego krajowego (WSA, NSA) i TSUE w transparentności rozliczeń podatkowych. Wskazanie wyzwań stojących przed studentami, pracownikami działów księgowości i biegłymi rewidentami w zakresie oceny rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i jakości sprawozdania finansowego. Patronat Honorowy nad konferencją objął Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.40

Otwarcie Konferencji, Powitanie Uczestników i zaproszonych Gości, Wystąpienie organizatora - dr Andrzej Jackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej, Katedra Rachunkowości SAN

9.40 – 10.40 Sesja 1

Moderator – dr Andrzej Jackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej, Katedra Rachunkowości SAN

9.40 - 10.00

Hanna Szeląg, Biegły rewident, Kancelaria Biegłych Rewidentów „Josef Welt” w Łodzi - „Optymalizacja podatkowa w świetle ostrzeżeń Ministerstwa Finansów - dylematy prawno podatkowe”

10.00 – 10.20

Mariusz Sokołek, Katedra Rachunkowości  Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydział Nauk Społecznych KUL - „Instytucja interpretacji prawa podatkowego - gwarancja bezpieczeństwa czy fiskalna puszka Pandory?”

10.20 – 10.40

Małgorzata Domańska, Skarbnik Gminy Ozorków, Katedra Rachunkowości SAN - „Dylematy bilansowo - podatkowe prowadzenia ksiąg w sektorze publicznym”

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.20 Przerwa kawowa

11.20 – 13.00 Sesja 2

Moderator - Małgorzata Domańska, Skarbnik Gminy Ozorków, Katedra Rachunkowości SAN

11.20 – 11.40

Anna Spoz, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL - „Wiarygodność i rzetelność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw”

11.40 – 12.00

Andrzej Jackiewicz, Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej - „Wybrane problemy badania rzetelności prowadzenia ksiąg w procesach karnych w sprawach gospodarczych i orzecznictwie sądowym”

12.00 – 12.20

Iwona Tontała, Kancelaria Podatkowa „TO-PS” s.c. w Łodzi - „Przestępstwa i wykroczenia skarbowe na gruncie ustawy o VAT oraz kodeksu karno – skarbowego - wybrane problemy praktyczne”

12.20 – 12.40

Beata Pesta, Główny księgowy SPZOZ w Brodnicy, Regina Pokojska, Zastępca Głównego księgowego SPZOZ w Brodnicy - „Dylematy księgowo - podatkowe prowadzenia ksiąg rachunkowych w SPZOZ”

12.40 – 13.10 Dyskusja

13.10 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.20 Sesja 3

Moderator - Piotr Boiński, Starosta Brodnicki

14.00 – 14.20

Paweł Sydor, Prawnik praktyk, Instytut Prawa SAN - „Problem „pustych faktur” w ujęciu prawno-karnymi karno - skarbowym w świetle orzecznictwa sądowego”

14.20 - 14.40

Waldemar Szymański, Prawnik praktyk, Instytut Prawa SAN -„Odpowiedzialność karna za prowadzenie w sposób nierzetelny ksiąg rachunkowych”

14.40 - 15.00

Aleksy Banasiak, Kierownik Zakładu Zarządzania, Marketingu i Logistyki SAN - „Odpowiedzialność menadżera w organizacji”

15.00 - 15.20 Dyskusja. Podsumowanie konferencji

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty udziału w VI Konferencji Naukowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna