Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Piątek, 14-04-2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Konsultacje potrwają od 14.04.2017 r. r. do 15.05.2017 r.

W tym czasie zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich opinii/uwag poprzez formularz konsultacji. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej

Ponadto zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do zgłaszania swoich propozycji poprzez wypełnienie fiszki projektowej. Zgłaszane projekty mogą być realizowane na obszarze rewitalizacji (tj. Stare Miasto, zabudowania w zakolu rzeki Drwęcy oraz miejskie strefy rekreacyjne obejmujące część jeziora Niskie Brodno oraz lasek miejski). Głównym celem podejmowanych działań powinno być podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego procesem rewitalizacji przede wszystkim poprzez minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, uzależnienie od pomocy społecznej.

Zachęcamy również do wypełnienia anonimowej ankiety dot. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Fiszka projektowa oraz ankieta w formie papierowej lub elektronicznej dostępne będą od 22.04.2017 r. do 15.05.2017 r. w siedzibie Urzędu, na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 08.05.2017 r. o godz. 17.00 w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 w Brodnicy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna