Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Wiosenne sprzątanie Drwęcy
Wtorek, 11-04-2017

Drwęca to jedna z najbardziej urokliwych rzek w naszym kraju. W 1961 roku Drwęca uzyskała status rezerwatu i została objęta na całej długości ochroną, jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce! Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. Rzeka ze względu na swoje położenie jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Dolina rzeki Drwęcy została objęta programem Natura 2000. Niestety, w Dolinie Drwęcy obserwuje się stopniową dewastację przyrody i wzrost zaśmiecenia stałymi odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przybrzeżnej i na dnie rzeki. Najwięcej zanieczyszczeń kumuluje się w sąsiedztwie osiedli i gospodarstw domowych. Tym bardziej cieszą podejmowane w ostatnich latach różne inicjatywy oczyszczania rzeki i Doliny Drwęcy. W tym roku Fundacja Life Promotion z Warszawy w partnerstwie z samorządami: miasta Brodnicy i gminy Brodnica organizuje akcję sprzątania rzeki Drwęcy na wyznaczonych odcinakach. Akcję poprzedził audyt i dokumentacja poziomu zanieczyszczenia rzeki. Rzekę i Dolinę Drwęcy na terenie miasta i gminy Brodnica sprzątać będziemy w sobotę, 22 kwietnia. - Chcemy zdążyć przed wiosenną, szybką wegetacją roślin i przed długim weekendem majowym, kiedy to Drwęca jest oblegana przez kajakarzy – mówi Marcin Jodłowski z Fundacji Life Promotion. Akcję zaczynamy o godz. 9 rano na Przystani Kajakowej na Zakolu Drwęcy odprawą a kończymy około godz. 12.30 dla młodzieży i dzieci. Dorośli uczestnicy kończą sprzątanie o godz. 13.30-14.30. Na koniec władze samorządowe przygotowały dla wolontariuszy posiłek. Brodnickie PGK zapewni sprawny odbiór śmieci i wyznaczy miejsca na terenie miasta i gminy w pobliży Doliny Drwęcy, gdzie wolontariusze mają zostawiać worki ze śmieciami. Natomiast Fundacja zapewnia: pozyskanie wolontariuszy, kajaki, worki i rękawiczki dla wolontariuszy oraz bosaki teleskopowe. Zapraszamy do wiosennego sprzątania Doliny Drwęcy wszystkie osoby ekologicznie wrażliwe, lokalne fundacje i stowarzyszenia, wędkarzy i oczywiście mieszkańców miast i gmin, przez które przepływa rzeka Drwęcy.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna