Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
rok Anny Wazówny - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
wielkanoc 2018 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
grafika
Zmiana numerów rachunków bankowych
Piątek, 16-09-2016

Informujemy, że od dnia 1 października 2016 r. nastąpi zmiana banku obsługującego budżet Gminy Miasta Brodnicy.  W związku tym zmianie ulegną numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu podatków i opłat.

Poniżej wykaz dotychczas używanych numerów rachunków oraz ich odpowiedników, które będą otwarte i stosowane w obsłudze budżetu od dnia 1 października 2016 r.:

Nr rachunku: 15 1020 5024 0000 1602 0010 1691
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA

Nr rachunku od 1.10.2016r.: 54 9484 1150 2200 0031 9186 0001

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacone w formie karty podatkowej;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

- ewentualne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych podatków.

Nr rachunku: 95 1020 5024 0000 1302 0010 0883
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA

Nr rachunku od 1.10.2016r.: 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
- podatki od osób fizycznych i prawnych;
- opłaty lokalne;
- opłata skarbowa;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych.

Nr rachunku: 84 1020 5024 0000 1002 0010 1519
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA

Nr rachunku od 1.10.2016r.: 64 9484 1150 2200 0031 9186 0015

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
- opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Informacje o zmianach rachunków znajdują się również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy http://www.bip.brodnica.pl.  

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna