Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomiary marzec
Czwartek, 02-03-2017

MIEJSCA POMIARU NA TERENIE MIASTA BRODNICA

 

Data pomiaru

Starówka

Osiedle Morskie Oko

Osiedle Michałowo

Osiedle Grunwald

Osiedle Grażyny

Osiedle Ustronie

01.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(12:30)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(12:50) 

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(14:00) 

PM2,5Umiarkowany

PM10 Dostateczny

(13:10) 

PM2,5Dobry

PM10Umiarkowany

(13:40)    

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:25) 

02.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:10)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(08:50)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(11:10)

PM2,5Dostaeczny

PM10Dostateczny

(12:15)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:10)

PM2,5Dostateczny

PM10Umiarkowany

(12:50)

03.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:20)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(10:00)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(08:20)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:45)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:00)

04.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(16:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10 Umiarkowany

(17:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(17:40)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(17:15)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(18:20)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(18:00)

05.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:25)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(13:55)

PM2,5 Dobry

PM10 Umiarkowany

(13:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(14:15)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:55)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:30)

06.03.2017r

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(14:50)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(14:30)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(14:00)

PM2,5Dostateczny

PM10 Zły

(10:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:30)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:45)

07.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(13:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:55)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:50)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(12:20)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(13:50)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:15)

08.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:45)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:25)

PM2,5 Dobry

PM10 Umiarkowany

(11:05)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(11:55)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(12:25)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(12:55)

09.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:15)

PM2,5 DObry

PM10Umiarkowany

(10:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(12:20)

pm2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(11:10)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(12:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:15)

10.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(14:15)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(14:35)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(13:40)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(14:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(14:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(15:15)

11.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(16:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(16:30)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(17:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(16:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(17:30)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(17:10)

12.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:40)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:00)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:55)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:15)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:45)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:30)

13.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:20)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:15)

14.03.2017r

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(12:50)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(11:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(12:15)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(08:30)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(09:50)

15.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(12:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(12:15)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:20)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(10:15)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:10)

16.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:20)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(12:40)

PM2,5Umiarkowany

PM1Umiarkowany

(10:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(12:00)

17.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(09:00)

PM2,5 Dobry

PM10 DObry

(09:30)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:20)

PM2,5Bar Dobry

PM10 Dobry

(10:40)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(11:20)

18.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(16:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(17:20)

PPM2,5Umiarkowany

PM10UMiarkowany

(17:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10UMiarkowany

(18:10)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(18:30)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(18:45)

19.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(13:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(13:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(14:10)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(14:25)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:55)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(15:10)

20.03.2017r

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(10:10)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(12:20)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(10:30)

PM2,5Dostateczny

PM10Dostateczny

(12:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:10)

PM10Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:30)

21.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:45)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(10:15)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(12:20)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(13:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:30)

22.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(10:55)

PM2,5Umiarkowany

PM10Dostateczny

(11:15)

PM2,5 Dobry

pm10Umiarkowany

(13:20)

pm2,5 Dobry

pm10Umiarkowany

(13:45)

23.03.2017r

PM2,5 Dobry

Pm10Umiarkowany

(09:30)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:20)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:50)

PM2,5Umierkowany

PM10Umiarkowany

(12:10)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(12:50)

PM2,5 Dobry

PM10 Umiarkowany

(13:15)

24.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:15)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(11:00)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(11:30)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:40)

PM2,5Dobry

PM10 Dobry

(13:40)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:15)

25.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(13:10)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(13:25)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(15:00)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(13:55)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:30)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(14:15)

26.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:30)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:45)

PM2,5 Bardzo Dobry

PM10 Dobry

(12:30)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(11:20)

PM2,5Bardzo Dobry

(PM10 Dobry

(11:40)

PM2,5Bardzo Dobry

PM10 Dobry

(11:55)

27.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(08:40)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(09:00)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(11:20)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(09:45)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:40)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:15)

28.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(11:15)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(11:50)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(12:30)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(12:50)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(13:20)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(13:45)

29.03.2017r

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(09:40)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(10:15)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(10:40)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(11:20)

Pm2,5 Dobry

PM10 Dobry

(12:10)

Pm2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(12:50)

30.03.2017r

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(07:30)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(07:50)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(08:10)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(08:30)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(08:50)

PM2,5Umiarkowany

PM10Umiarkowany

(09:10)

31.03.2017r

PM2,5Bardzo Dobry

PM10 Dobry

(11:00)

PM2,5Bardzo Dobry

PM10 Bardzo Dobry

(10:40)

PM2,5 Dobry

PM10 Dobry

(12:40)

PM2,5 Dobry

PM10Umiarkowany

(13:00)

PM2,5Bardzo Dobry

PM10Bardzo Dobry

(13:20)

PM2,5Bardzo Dobry

PM10 Dobry

(13:30)

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
konto - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna