Brodnica

logo w nagłówku
Napis Brodnica
. . . . . . .
rok Anny Wazówny - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
oferta inwestycyjna
budżet obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Konsultacje społeczne w zakresie projektu "Program współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Czwartek, 08-10-2015

Urząd Miejski w Brodnicy zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii  i wniosków do projektu „Program współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

Uwagi prosimy zgłaszać na „Formularzu konsultacji” (dostępnym w załączniku) do Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Brodnicy do Pełnomocnika Burmistrza  ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pocztą lub e-mailem ( ) w terminie do 23 października 2015 r.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.  

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
monitoring powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
newsletter
kalendarz imprez letnich - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
 
PL EN DE RU FR CZ
Baner ISO 9001
Baner ISO 14001
Zwiazek miast polskich
Zwiazek powiatów polskich
Zielone płuca polskich
Narodowy konkurs ekologiczny
 Wsppolpraca  baner - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna