Panorama miasta Brodnicy
Panorama miasta Brodnicy

Po okresie rozkwitu gospodarczego i kulturalnego nastąpiło pasmo wyniszczających wojen polsko-szwdzkich oraz konfliktów religijnych. Zarazy i pożary miasta, a wkrótce potem rozbiory (w wyniku których, Brodnica na 148 lat wcielona została do Prus), doprowadziły do upadku znaczenia miasta. Dopiero wiek XIX przyniósł pewne ożywienie gospodarcze. Powstały pierwsze zalążki przemysłu, rozwijało się rzemiosło. Linie kolejowe połączyły Brodnicę z innymi miastami regionu, a na początku XX wieku wybudowano wodociągi i elektrownię miejską. Niepodległość Brodnica odzyskała 18 stycznia 1920 roku, oswobodzona przez wojska generała Hallera. Już 1 września 1939 r. miasto zostało zajęte przez hitlerowców wcielone do III Rzeszy. Rozpoczęły się masowe aresztowania, egzekucje, wywóz do obozów koncentracyjnych. Ofiarą okupanta stała się przede wszystkim miejscowa inteligencja.W styczniu 1945 roku wkraczyła Armia Czerwona. Rozpoczęto odbudowę i rozbudowę miasta ze zniszczeń wojennych. Dziś brodnica jest prężnym ośrodkiem administracyjno-przemysłowym regionu. Kusi turystów walorami malowniczo położonych, czystych jezior, pełnych ryb. Co roku miasto i całe Pojezierze Brodnickie odwiedzją turyści z najodleglejszych terenów Polski i krajów Europy zachodniej.

Włącza / Wyłącza rotację panoramy
Pozwala przybliżyć oglądaną scenę
Pozwala oddalić oglądaną scenę
Umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi